Onze talenten

Onze “talenten”.

Op de Vincent van Goghschool vinden we het belangrijk om te kijken naar talenten van leerlingen. Naast de reguliere lessen waarbij gedifferentieerd werken wordt toegepast heeft de Vincent van Goghschool een plusklas met de naam ‘Het Zonnebloematelier’. Leerlingen die in ontwikkeling voor liggen in vergelijking met hun klasgenoten kunnen in aanmerking komen om in Het Zonnebloematelier te mogen deelnemen. Hier krijgen ze uitdagende opdrachten die verder gaan dan het reken- en taalonderwijs in de eigen klas.
Naast Het Zonnebloematelier vinden we het op de Vincent van Goghschool belangrijk dat we letten op onze normen en waarden. Middels de lessen ‘Rots en Water’ oefenen we met omgaan met elkaar en leren we over onszelf.

De Vincent van Goghschool is een van de weinige scholen in Limburg die mee mag doen aan het project IMC-basis. Op een groeiend aantal basisscholen in heel Nederland krijgen leerlingen van groep 7 en 8, twee jaar lang, elke week, onder schooltijd les van bevlogen gastdocenten. Leerlingen ervaren en ontdekken samen met de gastdocenten vakgebieden zoals Journalistiek, Wetenschap, Recht, Geneeskunde en Beeldende Kunst.
Deze verschillende vakgebieden worden verkend door zoveel mogelijk zelf aan de slag te gaan met ‘het echte werk’: de nadruk tijdens de lessen ligt op het zelf doen en ervaren. De leerlingen voeren werkzaamheden uit die levensecht zijn en kenmerkend voor het vakgebied.

Daarnaast besteden we aandacht aan muzikale vorming door onder andere samen te werken met de Koninklijke Harmonie Roermond waarbij de leerlingen leren om bladmuziek te lezen en op blaasinstrumenten te spelen.

Ook organiseert de Vincent van Goghschool, mede met subsidie van de gemeente Roermond extra activiteiten na schooltijd. Dit noemen we Onderwijs Tijd Verlenging, kortweg OTV. In deze OTV krijgen de leerlingen na schooltijd verschillende activiteiten aangeboden zoals huiswerkbegeleiding, Kids’ safety, kookles, onderhouden van de moestuin, dier en natuur, etc. De leerlingen kiezen zelf, als de dat willen, naar welke activiteit ze willen gaan. Elke activiteit duurt 6 tot 8 lessen, verspreid over 6 tot 8 weken.

Daarnaast hebben we op de Vincent van Goghschool een leerlingenraad. Hierin zijn de bovenbouwgroepen vertegenwoordigd. Van elke groep in de bovenbouw zitten twee leerlingen in de leerlingenraad. Eens per maand worden diverse zaken geëvalueerd, nieuwe ideeën besproken en projecten ook uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is een verkeersactie waarbij de leerlingenraad groene kaarten uitdeelde aan ouders en verzorgers die hun auto bij de school goed geparkeerd hadden.

Er worden nog veel meer bijzondere activiteiten georganiseerd op de Vincent van Goghschool.

Onze leerlingen zijn onze talenten!

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?