Wie zijn we

“De Vincent van Goghschool staat voor goed onderwijs in een kleurrijk palet”.
Het team van de Vincent van Goghschool wil in een open, communicatieve sfeer waarin wederzijds respect en vertrouwen de belangrijkste bestanddelen zijn, kwalitatief goed onderwijs verzorgen. Dit onderwijs is gericht op een evenwichtige ontwikkeling van het kind, het sluit aan op zijn/haar talenten, en op het optimaliseren van maatschappelijke kansen in een uitdagende, open en kindvriendelijke maar wel duidelijke gestructureerde leeromgeving. Onze school werd gesticht in 1967 en is sinds 1968 gevestigd aan de Donderbergweg 43 te Roermond.

We denken voortdurend na over de vraag: “Wat hebben onze kinderen en hun ouders nodig om te kunnen functioneren in de toekomstige maatschappij en om te kunnen groeien tot gelukkige burgers?” Het ontwikkelen van onze brede school naar een Integraal Kindcentrum is voor ons dan ook een logische vervolgstap wat betreft het beantwoorden van de hierboven genoemde vraag en richtinggevend wat betreft onze onderwijsinnovaties voor de komende jaren.

De school
In 2017 is ons schoolgebouw grondig gerenoveerd. Dit betekent op het gebied van huisvesting en onderwijsvernieuwing een aantal grote verbeteringen. De hele school is grondig gemoderniseerd en aangepast aan het onderwijs van de 21e eeuw. Daarnaast zijn er verschillende grote en kleine multifunctionele ruimtes in school bijgekomen. Het is ons streven om voor de peuterspeelzaalgroepen een vaste plek creëren in het gebouw. Verschillende ruimtes in ons gerenoveerde gebouw staan ten dienste van en worden gebruikt door diverse (wijk-)partners om de sociale cohesie en verbinding in en met de wijk te bevorderen. Met het oog op het onderwijs in de toekomst en de daarbij behorende onderwijsvernieuwingen zijn er meerdere leer-werkpleinen gerealiseerd. Deze spelen een grote rol bij het onderzoekend leren en de talentontwikkeling van onze leerlingen.

Aantal leerlingen bij de start van schooljaar 2018-2019: circa 250. De prognoses en ervaringen leren dat er gemiddeld gedurende het schooljaar 30 nieuwe leerlingen instromen. Dit zijn met name nieuwe kleuters.

Ons enthousiast team
Onze groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten voor de leerlingen: het onderwijsprogramma, de leerlingenzorg en de gezamenlijke activiteiten. Daarnaast hebben zij een ondersteunende taak in de schoolorganisatie.

Aantal leerkrachten 
35 Onderwijs- ondersteunend personeel: 3 De groepen met hun groepsleerkrachten en de namen van de groepen staan hieronder vermeld.

Medewerkers

Directie

Mw. Cindy Brock

Intern begeleiders

Dhr. Matty Beckers, mw. Claudia Beekman,
Mw. Nanneke Toorop.

Afdelingsleiders

Mw. Claudia Beekman en
dhr. Matty Beckers

Groep 1/2 A

Mw. Michon Schouenberg en mw. Jeanne Custers

Groep 1/2 B

Mw. Rianne Roumen en mw. Angelique Smeets

Schakelklas

Mw. Jennifer Kleukers en mw. Lara van Wandelo

Groep 3

Mw. Loes Jans en mw. Saskia Moris

Groep 4A

Mw. Nicole Smits en mw. Marlou Borg

Groep 4B/5B

Mw. Monique Vergoossen en mw. Steffie Thoone

Groep 5A

Mw. Cissy Temme

Groep 6A

Mw. Desirée Hoebers en dhr. Remco Hauser

Groep 6B

Mw. Ankie Stienen en mw. Cécile van de Broek

Groep 7

Mw. Liesbeth Jabaaij

Groep 8A

Mw. Sanne Reijans en dhr. Matty Beckers

Groep 8B

Dhr. Gert-Jan Marsman

Plusklas 'Het Zonnebloematelier'

Mw. Nicole Bronzwaer

Kindcoaches

Mw. Ingeborg van Zijl en mw. Nicole Corvers

Vakdocent gym

Dhr. Leroy de Haan en mw. Renée Odekerken

Opvang nieuwkomers

Mw. Monique Vergoossen en mw. Angelique Smeets

Rots en Water

Mw. Jennifer Kleukers en mw. Sonja Geelen

Schoolbieb

Diverse vrijwilligers

Administratief medewerker

Mw. Mandy Jacobs

Conciërge

Dhr. Ibrahim Dervisic

Evenementencoördinatoren

Dhr. Gert-Jans Jans en mw. Marlou Borg

Ondersteuners

Dhr. Gert-Jan Jans, mw. Michon Schouenberg,
Mw. Nicole Bronzwaer, Mw. Nanneke Toorop,
Dhr. Andy Gereadts

Tutoring

Mw. Sonja. Geelen

Plusklas – ’t Zonnebloematelier
Onze school besteedt ook nadrukkelijk aandacht aan het meer- en hoogbegaafde kind. In het Zonnebloematelier (de plusklas) worden leerlingen geprikkeld door juf Nicole Bronzwaer om goed na te denken over allerlei uitdagende vraagstukken. Op woensdag wordt de plusklas bezocht door leerlingen uit de groepen 7 en 8; op donderdagochtend zijn de leerlingen uit de groepen 5 en 6 aan de beurt. Geselecteerde leerlingen uit de groepen 4 krijgen een middag per week begeleiding. Hierbij staan de executieve functies vooral centraal. Er wordt gewerkt met materialen waarbij de leerlingen zelf veel moeten onderzoeken. Hierbij gaat het niet alleen om de oplossing, maar ook om de manier waarop de oplossing wordt gevonden. De leerlingen bedenken zelf op een creatieve manier hoe ze de onderzoeksvragen gaan oplossen. Dit bespreken ze in het atelier met de leerkracht en de leerlingen. Ze leren een eigen mening te vormen en om te gaan met kritiek. Het ‘leren leren’ en het leren plannen staat ook wekelijks op de agenda.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?