Wie zijn we

“De Vincent van Goghschool staat voor goed onderwijs in een kleurrijk palet”.
Het team van de Vincent van Goghschool wil in een open, communicatieve sfeer waarin wederzijds respect en vertrouwen de belangrijkste bestanddelen zijn, kwalitatief goed onderwijs verzorgen. Dit onderwijs is gericht op een evenwichtige ontwikkeling van het kind, het sluit aan op zijn/haar talenten, en op het optimaliseren van maatschappelijke kansen in een uitdagende, open en kindvriendelijke maar wel duidelijke gestructureerde leeromgeving. Onze school werd gesticht in 1967 en is sinds 1968 gevestigd aan de Donderbergweg 43 te Roermond.

We denken voortdurend na over de vraag: “Wat hebben onze kinderen en hun ouders nodig om te kunnen functioneren in de toekomstige maatschappij en om te kunnen groeien tot gelukkige burgers?” Het ontwikkelen van onze brede school naar een Integraal Kindcentrum is voor ons dan ook een logische vervolgstap wat betreft het beantwoorden van de hierboven genoemde vraag en richtinggevend wat betreft onze onderwijsinnovaties voor de komende jaren.

De school
In 2017 is ons schoolgebouw grondig gerenoveerd. Dit betekent op het gebied van huisvesting en onderwijsvernieuwing een aantal grote verbeteringen. De hele school is grondig gemoderniseerd en aangepast aan het onderwijs van de 21e eeuw. Daarnaast zijn er verschillende grote en kleine multifunctionele ruimtes in school bijgekomen. Het is ons streven om voor de peuterspeelzaalgroepen een vaste plek creëren in het gebouw. Verschillende ruimtes in ons gerenoveerde gebouw staan ten dienste van en worden gebruikt door diverse (wijk-)partners om de sociale cohesie en verbinding in en met de wijk te bevorderen. Met het oog op het onderwijs in de toekomst en de daarbij behorende onderwijsvernieuwingen zijn er meerdere leer-werkpleinen gerealiseerd. Deze spelen een grote rol bij het onderzoekend leren en de talentontwikkeling van onze leerlingen.

Aantal leerlingen bij de start van schooljaar 2018-2019: circa 250. De prognoses en ervaringen leren dat er gemiddeld gedurende het schooljaar 30 nieuwe leerlingen instromen. Dit zijn met name nieuwe kleuters.

Ons enthousiast team
Onze groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten voor de leerlingen: het onderwijsprogramma, de leerlingenzorg en de gezamenlijke activiteiten. Daarnaast hebben zij een ondersteunende taak in de schoolorganisatie.

Aantal leerkrachten 
35 Onderwijs- ondersteunend personeel: 3 De groepen met hun groepsleerkrachten en de namen van de groepen staan hieronder vermeld.

Medewerkers

Mw. Cindy Brock

Directeur

Mw. Jeanne Custers

groep 0

Mw. Lara van Wandelo

groep 0
vakdocent muziek

Mw. Nicole Smits

groep 1-2A

Mw. Steffie Thoone

groep 1-2A
coördinator cultuuronderwijs

Mw. Rianne Roumen

groep 1-2B

Mw. Ankie Coninx

groep 1-2B

Mw. Michon Schouenberg

groep 1-2C
coördinator onderbouw, woordenschat & stagiaires

Mw. Jennifer Kleukers

groep 3A
Rots en Water

Mw. Ineke Heitzer

groep 3A
coördinator leesonderwijs

Mw. Desiree Hoebers

groep 3A
coördinator leesonderwijs

Mw. Loes Jans

groep 3B
vertrouwenspersoon voor leerlingen

Mw. Cécile Stoks

groep 3B
coördinator respect

Dhr. Remco Hauser

groep 3b
ondersteuner bovenbouw

Mw. Micha van Avesaath

groep 4B

Mw. Riek Teeuwen

groep 4A & 4B

Dhr. Frans van de Laar

groep 4A

Mw. Lenie van der Sommen

groep 5

Mw. Marlou Borg

groep 5
coördinator leesonderwijs, respect & evenementen
specialist rouwverwerking

Mw. Monique Claessens

groep 6-7A
opvang nieuwkomers

Mw. Cissy Temme

groep 6B

Mw. Liesbeth Jabaaij

groep 7B
coördinator verkeersonderwijs

Mw. Carin Cox

groep 6A-6B & 7A-7B

Dhr. Gert-Jan Jans

groep 8A & 8B
coördinator ICT, W&T & evenementen

Dhr. Gert-Jan Marsman

groep 8B
specialist rouwverwerking
vertrouwenspersoon voor leerlingen

Dhr. Matty Beckers

groep 8A
coördinator bovenbouw
intern begeleider

Mw. Sanne Reijans

groep 8A
coördinator rekenonderwijs

Mw. Angelique Smeets

ondersteuning directie
opvang nieuwkomers

Mw. Nicole Bronzwaer

plusklas ‘Het Zonnebloematelier’
coördinator woordenschat

Mw. Riek Theeuwen

coördinator middenbouw
coördinator leerlingenraad

Mw. Nanneke Toorop

intern begeleider

Mw. Saskia Moris

schakeltijd

Mw. Natasja Slaats

onderwijsondersteuning en receptie

Dhr. Ibrahim Dervisic

conciërge

Mw. Sonja Geelen

Rots en Water

Mw. Mandy Jacobs

administratie

Dhr. Ralph Roubroek

vakdocent gym

Dhr. Leroy de Haan

vakdocent gym

Plusklas – ’t Zonnebloematelier
Onze school besteedt ook nadrukkelijk aandacht aan het meer- en hoogbegaafde kind. In het Zonnebloematelier (de plusklas) worden leerlingen geprikkeld door juf Nicole Bronzwaer om goed na te denken over allerlei uitdagende vraagstukken. Op woensdag wordt de plusklas bezocht door leerlingen uit de groepen 7 en 8; op donderdagochtend zijn de leerlingen uit de groepen 5 en 6 aan de beurt. Geselecteerde leerlingen uit de groepen 4 krijgen een middag per week begeleiding. Hierbij staan de executieve functies vooral centraal. Er wordt gewerkt met materialen waarbij de leerlingen zelf veel moeten onderzoeken. Hierbij gaat het niet alleen om de oplossing, maar ook om de manier waarop de oplossing wordt gevonden. De leerlingen bedenken zelf op een creatieve manier hoe ze de onderzoeksvragen gaan oplossen. Dit bespreken ze in het atelier met de leerkracht en de leerlingen. Ze leren een eigen mening te vormen en om te gaan met kritiek. Het ‘leren leren’ en het leren plannen staat ook wekelijks op de agenda.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?