Wie zijn we

“De Vincent van Goghschool staat voor goed onderwijs in een kleurrijk palet”.
Het team van de Vincent van Goghschool wil in een open, communicatieve sfeer waarin wederzijds respect en vertrouwen de belangrijkste bestanddelen zijn, kwalitatief goed onderwijs verzorgen. Dit onderwijs is gericht op een evenwichtige ontwikkeling van het kind, het sluit aan op zijn/haar talenten, en op het optimaliseren van maatschappelijke kansen in een uitdagende, open en kindvriendelijke maar wel duidelijke gestructureerde leeromgeving. Onze school werd gesticht in 1967 en is sinds 1968 gevestigd aan de Donderbergweg 43 te Roermond.

We denken voortdurend na over de vraag: “Wat hebben onze kinderen en hun ouders nodig om te kunnen functioneren in de toekomstige maatschappij en om te kunnen groeien tot gelukkige burgers?” Het ontwikkelen van onze brede school naar een Integraal Kindcentrum is voor ons dan ook een logische vervolgstap wat betreft het beantwoorden van de hierboven genoemde vraag en richtinggevend wat betreft onze onderwijsinnovaties voor de komende jaren.

De school
In 2017 is ons schoolgebouw grondig gerenoveerd. Dit betekent op het gebied van huisvesting en onderwijsvernieuwing een aantal grote verbeteringen. De hele school is grondig gemoderniseerd en aangepast aan het onderwijs van de 21e eeuw. Daarnaast zijn er verschillende grote en kleine multifunctionele ruimtes in school bijgekomen. Het is ons streven om voor de peuterspeelzaalgroepen een vaste plek creëren in het gebouw. Verschillende ruimtes in ons gerenoveerde gebouw staan ten dienste van en worden gebruikt door diverse (wijk-)partners om de sociale cohesie en verbinding in en met de wijk te bevorderen. Met het oog op het onderwijs in de toekomst en de daarbij behorende onderwijsvernieuwingen zijn er meerdere leer-werkpleinen gerealiseerd. Deze spelen een grote rol bij het onderzoekend leren en de talentontwikkeling van onze leerlingen.

Aantal leerlingen bij de start van schooljaar 2022-2023: circa 210. De prognoses en ervaringen leren dat er gemiddeld gedurende het schooljaar 30 nieuwe leerlingen instromen. Dit zijn met name nieuwe kleuters.

Ons enthousiast team
Onze groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten voor de leerlingen: het onderwijsprogramma, de leerlingenzorg en de gezamenlijke activiteiten. Daarnaast hebben zij een ondersteunende taak in de schoolorganisatie.

Aantal medewerkers 
37 leerkrachten en 3 onderwijs ondersteuners zorgen ervoor dat de leerlingen dagelijks goed onderwijs ontvangen. De groepen met hun groepsleerkrachten en de namen van de groepen staan hieronder vermeld.

Medewerkers

Directie

Dhr. Matty Beckers

Intern begeleiders

Mw. Sandra van Leeuwen , mw. Claudia Beekman, mw. Lara van Wandelo

Afdelingsleiders

Mw. Claudia Beekman en * vacature *

Groep 1-2A

Mw. Nicole Smits en mw. Jeanne Custers

Groep 1-2B

Mw. Rianne Roumen en mw. Eveline Dings

Groep 1-2C

Mw. Leonie Tacken

2-Schakelklas

Mw. Angelique Smeets en mw. Anne Gubbels

Groep 3A

Mw. Loes Jans en mw. Saskia Moris

Groep 3B

Mw. Cindy Cober

Groep 4

Mw. Steffie Thoone en mw. Marlou Borg

Groep 5A

Mw. Janou Valkenburg en dhr. Remco Hauser

Groep 6A

Mw. Cissy Temme

Groep 6B/7B

Mw. Ankie Coninx en mw. Cécile Stoks

Groep 7A

Mw. Liesbeth Jabaaij

Groep 8A

Mw. Sanne Reijans en mw Evi Schreurs

Groep 8B

Dhr. Gert-Jan Marsman

Taalklas

Mw. Monique Claessens

Plusklas 'Het Zonnebloematelier'

Mw. Nicole Bronzwaer

Kindcoaches

Mw. Ingeborg van Zijl en mw. Nicole Corvers

Vakdocent gym

Dhr. Peter Moes

Taalcoördinator

Mw. Saskia Moris

Rekencoördinator

Mw. Sanne Reijans

Rots en Water

Mw. Jennifer Kleukers en mw. Nicole Smits

Schoolbieb

Diverse vrijwilligers

Administratief medewerker

Mw. Mandy Jacobs

Conciërge

Dhr. Ibrahim Dervisic

Ondersteuners

Mw. Evi Schreurs, mw. Marlou Borg, mw. Michon Schouenberg, mw. Jennifer Kleukers,
mw. Janou Valkenburg, mw. Steffie Thoone, mw. Fatimazahra Ghassan, mw. Steffie Engelen, mw. Natasha Haarmans, dhr. Gert-Jan Jans.

Plusklas – ’t Zonnebloematelier
Onze school besteedt ook nadrukkelijk aandacht aan het meer- en hoogbegaafde kind. In het Zonnebloematelier (de plusklas) worden leerlingen geprikkeld door juf Nicole Bronzwaer om goed na te denken over allerlei uitdagende vraagstukken. Op woensdag wordt de plusklas bezocht door leerlingen uit de groepen 7 en 8; op donderdagochtend zijn de leerlingen uit de groepen 5 en 6 aan de beurt. Geselecteerde leerlingen uit de groepen 4 krijgen een middag per week begeleiding. Hierbij staan de executieve functies vooral centraal. Er wordt gewerkt met materialen waarbij de leerlingen zelf veel moeten onderzoeken. Hierbij gaat het niet alleen om de oplossing, maar ook om de manier waarop de oplossing wordt gevonden. De leerlingen bedenken zelf op een creatieve manier hoe ze de onderzoeksvragen gaan oplossen. Dit bespreken ze in het atelier met de leerkracht en de leerlingen. De leerlingen leren een eigen mening te vormen en om te gaan met kritiek. Het ‘leren leren’ en het leren plannen staat ook wekelijks op de agenda.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?